Bye Bye 2021

ถ้าจะนิยามปี 2021 แบบสั้น ๆ ก็ไม่น่าจะต่างกับมิตรสหายหลายท่าน นั่นคือ การปรับตัวให้คุ้นชิน แต่ลึก ๆ ก็อยากให้ความยุ่งยากตลอดสองปีจบสิ้นได้แล้ว … 

 

The Psychology of Money

The Psychology of Money เป็นหนังสือที่ออกมาช่วงปลายปี 2020 ได้มาอ่านเพราะพี่ท่านหนึ่งแนะนำว่าเป็น a-must ในแง่การอ่านเพื่อทบทวนวิธีคิดของเราเอง