เหตุผลที่ไม่ควรมีเหตุผล ฉบับภาษาไทย

เหตุผลที่ไม่ควรมีเหตุผล หรือชื่อภาษาอังกฤษ The Upside of Irrationality ของ Dan Ariely เป็นงานของ Ariely ที่มีการแปลเป็นภาษาไทยออกมาเล่มล่าสุด (ส่วนเล่มล่าสุดจริงๆ The Honest Truth About Dishonesty เคยเขียนถึงไปแล้ว) เนื้อหาในเล่มนี้เหมือนเป็นภาคต่อจาก Predictably Irrational หรือชื่อไทย พฤติกรรมพยาการณ์ โดยเนื้อหาในเล่มยังคงยกเคสการกระทำและการคิดของมนุษย์ที่ไม่มีเหตุผลอย่างเป็น pattern มานำเสนอครับ …