หนังสือ The Woman in Me ของ Britney Spears

The Woman in Me เป็นหนังสืออัตชีวประวัติของ Britney Spears ควีนออฟป๊อปในยุค 2000 ซึ่งเป็นหนังสือที่เล่าเรื่องราวหลังจาก Britney ได้รับอิสรภาพ ยกเลิกคำสั่งถูกพิทักษ์ทรัพย์และการใช้ชีวิต หรือ Conservatorship ที่เป็นข่าวใหญ่ในปี 2021

 

หนังสือ – วิธีขายของราคา 40 ล้านเยน ด้วยแก้วกาแฟราคา 400 เยน

วิธีขายของราคา 40 ล้านเยน ด้วยแก้วกาแฟราคา 400 เยน เขียนโดยคุณทาคาอิ โยโกะ เล่าโมเดลธุรกิจ โดยมีแกนหลักคือ “โมเดลธุรกิจที่สร้างกำไร”

 

The Psychology of Money

The Psychology of Money เป็นหนังสือที่ออกมาช่วงปลายปี 2020 ได้มาอ่านเพราะพี่ท่านหนึ่งแนะนำว่าเป็น a-must ในแง่การอ่านเพื่อทบทวนวิธีคิดของเราเอง

 

Makoto Marketing เลกเชอร์ธุรกิจสไตล์ญี่ปุ่น

Makoto Marketing เป็นหนังสือเล่มล่าสุดของเกตุวดี Marumura หรือ ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ เล่มนี้เป็นการรวมงานเขียนใน The Cloud ที่มีคอลัมน์ธีมการตลาดสไตล์ญี่ปุ่น