One Plus One Equals Three – Dave Trott

ไม่รู้คนอื่นเป็นไหม แต่ใน news feed ผม มีเพื่อนที่อ่านและแนะนำหนังสือเล่มนี้สำหรับอ่านส่งท้ายปีกันหลายคนเลย 1+1=3 ของ Dave Trott ครีเอทีฟชื่อดังจากอังกฤษ หนังสือเล่มนี้ว่าด้วยพลังของการสร้างสรรค์ การคิดนอกกรอบ การทำอะไรที่แตกต่าง แล้วให้ผลลัพธ์ที่เกินคาด …