1 นาที มี 60 วินาที แต่ทำไม 1 วินาที เป็น 1000 millisecs

จู่ ๆ ก็สงสัยว่า ทำไม 1 นาที มี 60 วินาที (เช่นเดียวกับ 1 ชั่วโมง มี 60 นาที) แต่พอลงไปที่ระดับย่อยของวินาที กลับเป็น Mill-second ไม่มาที่หน่วย multiplied by 60 แล้ว

ก็ดีที่มีคนถามคำถามนี้ใน Quora ไว้ คำตอบคือการกำหนดหน่วยนั้นถูกคิดตั้งแต่สมัยอิยิปต์บาบิโลน โดยแบ่งครึ่งของแต่ละวัน (กลางวัน-กลางคืน) เป็น 12 ส่วน

ส่วนที่มาของ 60 เกิดจากเป็นจำนวนน้อยที่สุด ที่จำนวนนับ 6 จำนวนแรก (1-6) หารได้ลงตัวทั้งหมด

เหตุผลสุดท้ายเรื่อง 1 วินาที กับ 1000 ms เพราะไม่มีการกำหนดค่าไประดับนั้นในอดีต พอมายุคปัจจุบันก็ใช้ระบบฐาน 10 ตีเป็นทศนิยมไปเลยนั่นเอง แค่นี้แหละ

รูป Pixabay