Sixpence None the Richer ปัจจุบันอยู่ไหน ทำอะไร

เคยเขียนถึงสถานะปัจจุบันของ M2M ซึ่งเพลงของสองสาวยังพบเจอได้ทั่วไป ก็มานึกได้ว่าอีกวงที่เพลงก็วนๆ ไม่หนีไปจากชีวิตมากก็คือวง Sixpence None the Richer … 

 

M2M ตอนนี้อยู่ไหน ทำอะไรกันอยู่

วันก่อนนั่งอยู่ในร้านกาแฟ แล้วร้านก็เปิดเพลง The Day You Went Away ของ M2M ขึ้นมา ก็ทำให้รู้สึกว่าเพลงนี้เก่ามาก แต่ก็ยังเปิดกันอยู่ทั่วไป กลายเป็นเพลงสากลเหนือกาลเวลาไปอีกเพลง ทั้งที่หากย้อนไปในยุคของ M2M ตอนนั้นก็เป็นวงที่ดังประมาณหนึ่ง ไม่ได้เป็นตำนานขนาดวงบอยแบนด์เกิร์ลแบนด์รุ่นนั้น แต่เรียกว่าผลงานต่างหากที่ยังคงอยู่ก็ว่าได้ …