หนังสือ The Woman in Me ของ Britney Spears

The Woman in Me เป็นหนังสืออัตชีวประวัติของ Britney Spears ควีนออฟป๊อปในยุค 2000 ซึ่งเป็นหนังสือที่เล่าเรื่องราวหลังจาก Britney ได้รับอิสรภาพ ยกเลิกคำสั่งถูกพิทักษ์ทรัพย์และการใช้ชีวิต หรือ Conservatorship ที่เป็นข่าวใหญ่ในปี 2021