ปัญหาคนเขียนบทอเมริกานัดหยุดงาน และอุตสาหกรรมบันเทิงที่เปลี่ยนไป

วงการบันเทิงในสหรัฐตอนนี้มีประเด็น ที่ส่งผลกระทบวงกว้างต่ออุตสาหกรรมที่นั่น คือการประท้วงนัดหยุดงานของสมาชิกสมาคมผู้เขียนบทอเมริกา (Writers Guild of America – WGA) ซึ่งการนัดหยุดงานเริ่มเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม และตอนนี้ก็เกือบสองเดือน ยังไม่หาข้อสรุปไม่ได้