TWPC บ.ไทยวา หุ้นใหม่ที่เกิดจากการรวม TWFP กับ TWS

หุ้น TWPC บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) จะเริ่มซื้อขายใน SET วันนี้ (5 ตุลาคม) วันแรก ซึ่งซื้อขายแบบไม่มี ceiling-floor ทำเหมือนหุ้นกลับมาเทรดใหม่ แต่หุ้นตัวนี้ไม่ใช่หุ้นฟื้นฟูกิจการหรือหุ้นใหม่ไอพีโอ แต่เป็นหุ้นที่เกิดจากการรวมกิจการสองบริษัทในตลาดฯ เข้าด้วยกัน ดูรายละเอียดหน่อย

TWPC เกิดจากการรวมหุ้นของสองบริษัทคือ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) TWFP และบริษัท ไทยวาสตาร์ช จำกัด (มหาชน) TWS โดยเงื่อนไขการให้หุ้นใหม่ TWPC แก่ผู้ถือหุ้นเดิมสองบริษัทคือ

  • 1 หุ้นเดิม TWFP ได้ 4.26104781 หุ้น TWPC
  • 1 หุ้นเดิม TWS ได้ 6.05280574 หุ้น TWPC

กรณีได้เศษหุ้น ใช้กติกาว่า ถ้าเกิน 0.5 ปัดขึ้น ต่ำกว่าปัดลง และมีผู้ทำการชดเชยการเกลี่ยหุ้นให้

เมื่อคำนวณจากราคาสุดท้ายก่อนขึ้น SP ของ TWFP กับ TWS แล้วนำหุ้นใหม่มารวมกิจการเป็น TWPC ก็ออกมาดังนี้

จะเห็นว่าราคาสุดท้ายพอเป็น TWPC ใหม่ ผู้ถือหุ้น TWS เดิม ได้เปรียบเล็กน้อย (…1 สตางค์) แต่เนื่องจากวันแรกหุ้นจะไร้ Floor-Ceiling ก็มารอดูกันจะมีปาฏิหาริย์หรือไม่

ส่วนหุ้น merge ตัวถัดไปที่จะตามมาคือ BMCL กับ BECL ครับ