Cool Japan Vol.2 ความงาม ความฝัน การแบ่งกั้น โลกแห่งความล่องลอย

Cool Japan เป็นหนังสือของผู้เขียนนามปากกา Little Thoughts เป็นหนังสือบทความสั้นเป็นตอนๆ อ่านสนุก ช่วยให้เข้าใจวิถีที่มาที่ไปในวัฒนธรรมญี่ปุ่นมากขึ้นเล่มนี้เป็นเล่มที่ 2 ที่ออกมา ใช้ธีมว่า ความงาม ความฝัน การแบ่งกั้น โลกแห่งความล่องลอย เนื้อหาค่อนข้างไปในทางประวัติศาสตร์การสร้างชาติ พูดถึงจิตวิญญาณ การก่อเกิดเป็นสรรพสิ่งต่างๆ ที่เราเห็นในญี่ปุ่น

ส่วนตัวยังชอบเล่มแรกมากกว่า เพราะพูดถึงวัฒนธรรมร่วมสมัย (Muji, Uniqlo, AKB48) ก็อาจจะอ่านแล้วเห็นภาพดี เข้าใจง่าย ในเล่มสองค่อนข้างเป็นปรัชญาขึ้นมา เช่นทักษะการเข้าใจธรรมชาติ ไม้ สายน้ำ วัสดุศาสตร์ การอยู่ร่วมกับธรรมชาติที่ไม่แน่นอน เช่น การออกแบบอาคารที่เสาไม่ยึดกับพื้น

เล่มสองเป็นเชิงลึกขึ้นมาหน่อย อ่านแล้วก็เข้าถึง Japan ไปอีกขั้น แต่ถ้าเป็นกระแสป๊อปนิดๆ ก็อ่านเล่มแรกไปก่อนครับ