SeicoMart ร้านสะดวกซื้อแห่งฮอกไกโด

Big 3 ของวงการร้านสะดวกซื้อในญี่ปุ่น หรือที่เรียกว่าร้าน Combini ประกอบด้วย 7-Eleven, Lawson และ FamilyMart แต่เมื่อไปฮอกไกโด เราจะพบร้าน Combini ที่ยืนเด่นสู้กับยักษ์ทั้งสามนั่นคือ SeicoMart
…