[หนังสือ] สุดยอดธุรกิจเกษตร สไตล์ญี่ปุ่น – ว่าด้วยการทำฟาร์มทัวร์

สุดยอดธุรกิจเกษตร สไตล์ญี่ปุ่น เป็นหนังสือแปลจากต้นฉบับปี 2017 ของคุโรยานางิ ชิเงคิ เจ้าของฟาร์มบลูเบอร์รี่ Okazaki ในจังหวัดไอจิ ซึ่งเป็นฟาร์มบลูเบอร์รี่สำหรับเปิดให้ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่ง (เว็บไซต์)

เนื้อหาในเล่มเล่าถึงประวัติชีวิตเล็กน้อย จากนั้นลงรายละเอียดการจัดการ กลยุทธ์ ที่ทำให้ฟาร์มเกษตรเชิงท่องเที่ยวแห่งนี้ประสบความสำเร็จ ซึ่งผู้เขียนก็บอกก่อนเลยว่าเขาเขียนหลังจากทำฟาร์มมาแล้ว 10 ปี ผ่านการทดสอบลองผิดลองถูกมาแล้ว

เนื้อหาช่วงแรกเล่าถึงการเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่ที่ Denso ซึ่งการตัดสินใจลาออก ผ่านการหาเหตุผลสนับสนุนอยู่มากพอสมควร เพราะงานเดิมก็มั่นคงดี แต่งานเกษตรกรรมเขาพบว่าให้อิสระได้มากกว่า

ส่วนถัดมาพูดถึงการเลือกทำฟาร์มบลูเบอร์รี่ โดยประเมินคุณสมบัติต่าง ๆ ทำให้พบว่าพืชชนิดนี้เหมาะสมกับการดูแลในระดับที่เขาทำได้ และยังทำเกษตรเชิงท่องเที่ยวได้

เนื้อหาส่วนใหญ่ว่าด้วยกลยุทธ์ของการทำฟาร์มให้คนมาท่องเที่ยว เก็บเกี่ยวผลิตผลทานได้ไม่อั้น ซึ่งไม่ได้เป็นของแปลกในญี่ปุ่น มีคนทำมากมาย แต่ฟาร์ม Okazaki กำหนดตำแหน่งไว้หลายอย่างทำให้โดดเด่น เช่น การปฏิเสธกรุ๊ปทัวร์ขนาดใหญ่ ค่าเข้าที่แพงกว่าฟาร์มอื่น เพื่อโฟกัสเรื่องอื่นมากขึ้น เช่น คนน้อย ใช้เวลาได้นาน ผลผลิตมีขนาดใหญ่กว่าฟาร์มอื่น ฯลฯ

นอกจากนี้ฟาร์มยังเน้นการ PR ผ่านช่องทางออนไลน์ ทำให้ได้แนวทางใหม่ๆ เช่นจัดสถานที่ให้ผู้หญิงใส่รองเท้าส้นสูงเดินถ่ายรูปได้ไม่ลำบาก เป็นต้น

เนื้อหาอาจจะอิงความญี่ปุ่นเยอะหน่อย แต่อ่านแล้วได้มุมมองการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ตามสไตล์ฮาวทูญี่ปุ่น ที่มีตัวเลขประกอบตลอดเล่มครับ