First-mover Disadvantages

ในยุคดิจิทัลที่การพัฒนาใดๆ เกิดขึ้นได้รวดเร็วมาก (และก็จากไปเร็วมาก) ประโยคหนึ่งที่มาคู่กันเวลาผลิตภัณฑ์ใดได้รับความนิยมสูงคือ “อันนี้เราคิดได้ก่อน” หรือไม่ก็ “อันนั้นเราทำก่อนตั้งหลายปี” ที่จริงก็ดูน่าเบื่อเหมือนกันเพราะการเคลมแบบนี้ น่าจะเป็นแนวตัดพ้อ มากกว่าอยากเอาชนะในฐานะผู้มาก่อน

ทางกลยุทธ์จะมีคำหนึ่งว่า First-mover Advantages แปลว่าทำก่อนได้เปรียบกว่า อาจมีในทั้งการกวาดส่วนแบ่งการตลาดได้เยอะ จนคนมาทีหลังสู้ยาก หรือสามารถสร้างทรัพยากรที่เป็นคีย์หลักจนคู่แข่งเข้ามาทำตามก็ช้าเสียแล้ว

แต่เมื่อเรามักได้ยินคำว่า “เราทำก่อนนานแล้ว” แต่ไม่ชนะ ก็เพราะมันมีสิ่งที่เรียกว่า First-mover Disadvantages อยู่เช่นกัน เช่น การเปิดตลาดใหม่ที่ยังไม่รู้ว่าจะเวิร์กหรือไม่ คนมาทีหลังก็ได้เปรียบเพราะไม่ต้องเสี่ยง เห็นแล้วว่าอันไหนเวิร์กไม่เวิร์ก หรือการต้องลงทุนทดลองเทคโนโลยีขึ้นมา ขณะที่คนมาทีหลังไม่ต้องทดลองมากเท่า จะเห็นว่าก็เป็นความเสี่ยงของการต้องลงทุนเยอะมากกว่านั่นเอง

ป.ล. ผมนับถือคนที่นับถือ First-mover ที่ไม่สำเร็จนะ อย่างน้อยคุณก็เป็นหน่วยกล้าที่พิสูจน์บางอย่าง และเจ็บตัวแทนให้คนที่เหลือดูว่าอะไรที่อย่าไปทำ