พิมพ์สัญลักษณ์ด้วย Dictation ภาษาไทย บน iOS

Dictation หรือพิมพ์ตามคำสั่งเสียง เป็นฟีเจอร์ที่ดีมากสำหรับการใช้สมาร์ทโฟน โดยเฉพาะเวลาต้องพิมพ์ข้อความยาว ๆ อย่างน้อยถึงสะกดไม่ตรงเป๊ะ ก็ลดงานที่ต้องพิมพ์ไปเยอะปัญหาคือเมื่อเราต้องการพิมพ์ยาวมากจริง ๆ บางทีจะมีความต้องการรูปประโยคที่ไม่ใช่แค่ตัวอักษร เช่นใส่ quote ใส่วงเล็บ กรณีของ iOS ทาง Apple มีชีทสรุปไว้เลยว่าต้องพูดคำสั่งอย่างไร (ลิงก์เป็นของ Mac แต่ลองบน iOS ก็ได้)

ตัวอย่างคำสั่งที่มีให้เลือกใช้ ซึ่งก็เยอะเหมือนกัน
  • Space พูด เว้นวรรค
  • ( พูด วงเล็บเปิด (ถ้าพูดเปิดวงเล็บ จะได้ผลลัพธ์เป็นข้อความตรงๆ)
  • พูด อัญประกาศ
  • 🙂 พูด ใบหน้ายิ้ม