[หนังสือ] ขายดี เพราะขึ้นราคา

ขายดีเพราะขึ้นราคา เป็นหนังสือแปลจากต้นฉบับภาษาญี่ปุ่นอีกเล่ม ผู้เขียนคุณ Akira Ishihara เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ หนังสือเล่มนี้นำเสนอแนวคิดว่าธุรกิจ (ในญี่ปุ่น) โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็ก-กลางควรขึ้นราคาสินค้าและบริการเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดไปต่อได้

ผู้เขียนมองว่าธุรกิจตอนนี้แข่งขันกันลดราคา ซึ่งคนที่ได้ประโยชน์คือธุรกิจขนาดใหญ่ ไม่ใช่ธุรกิจเล็กและกลาง หากสู้ในเกมนี้ต่อไปก็จะเป็นผลเสีย ธุรกิจจึงควรใช้ทางเลือกขึ้นราคาให้แพงขึ้น เพิ่มมูลค่าสินค้า เสียลูกค้าที่เน้นราคาถูกไปบ้าง แต่ทำให้ธุรกิจยั่งยืนมากกว่า

หนังสือแบ่งเป็น 6 บท เพื่ออธิบายเหตุผลทางธุรกิจที่อาจจะขัดแนวคิดหลายคน ว่าขึ้นราคาดีกว่าลดราคาแข่งกัน หลักการพื้นฐานในการส่งมอบคุณค่าที่ทำให้ลูกค้ายอมจ่ายแพงขึ้น ไปจนถึงวิธีรับมือกับลูกค้าประจำ เมื่อตอนตัดสินใจขึ้นราคา

อ่านจบแล้วเข้าใจในไอเดีย เหมาะมากกับคนที่ทำธุรกิจขนาดเล็ก-กลาง ที่ต้องการโฟกัสการเพิ่มมูลค่าสินค้า ซึ่งเราก็เห็นแนวคิดนี้มากขึ้นเรื่อยๆ เช่นสินค้า Limited การขายคำปรึกษาจากความเชี่ยวชาญสุดขั้วเฉพาะด้าน แต่ก็เกิดข้อสงสัยอยู่บ้างเพราะหนังสือเล่มนี้เขียนในปี 2015 และหลายแนวคิดอาจถูกปรับมุมมองไปแล้วในยุค Post-Covid19 เช่น บทหนึ่งพูดถึงร้านขายขนมในย่านท่องเที่ยว ว่าประสบการณ์ได้ลองสักครั้งสำคัญมากกว่าราคา แต่ในภาวะการท่องเที่ยวมีอุปสรรคแบบนี้แนวคิดนี้ยังได้ผลไหม ก็อยากรู้มุมมองปัจจุบันอยู่เหมือนกัน