Makoto Marketing เลกเชอร์ธุรกิจสไตล์ญี่ปุ่น

Makoto Marketing เป็นหนังสือเล่มล่าสุดของเกตุวดี Marumura หรือ ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ เล่มนี้เป็นการรวมงานเขียนในเว็บไซต์ The Cloud ที่มีคอลัมน์ธีมการตลาดสไตล์ญี่ปุ่น

จุดเด่นของงานเล่มนี้คือการเขียนแบบกึ่งตำราเลกเชอร์ อาจารย์เกตุวดีหยิบกรณีศึกษาจากญี่ปุ่นหลายแบบมาเล่า แต่คราวนี้หนังสือมีจังหวะเล่าคือเริ่มจากมีผู้ประกอบการคนไทย เอาปัญหามาปรึกษา แล้วจึงเข้าสู่การเล่ากรณีเทียบเคียงในญี่ปุ่น และปิดท้ายคำถามให้คิดต่อในแต่ละบท ก็น่าจะทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่า แม้ไม่ใช่ญี่ปุ่น แต่เราจะเรียนรู้เทคนิคนี้ได้อย่างไร

หนังสือรวมเคสดังที่เคยลงในเว็บ ทั้งเครื่องปิ้งขนมปัง Balmuda ร้านขนมวุ้นอายุ 200 ปี ร้านเบนโตะที่จ้างแต่เด็กหนุ่มเกเร ฯลฯ

สนุกเพลินเคสเยอะเหมือนเช่นเคย ตามสไตล์หนังสืออาจารย์เกตุวดีครับ