ค้นหาลูกค้าโอตาคุ : เนื้อหาจาก Purple Cow

Purple Cow เป็นหนังสือการตลาดเก่าตั้งแต่ปี 2002 ของ Seth Gordin ว่าด้วยการทำตลาดที่เล่นเรื่อง Remarkable หรือโดดเด่นออกมา (เข้าแนว ธรรมดาเหมือนคนอื่น โลกไม่จำ) ซึ่งมีการพิมพ์ฉบับภาษาไทยออกมาอีกครั้ง โดย WeLearn เจ้าเก่า

หนังสือพูดถึงหลากหลายวิธีการค้นหาความโดดเด่นในสินค้าของตน มีบทหนึ่งบอกว่ากลยุทธ์ที่จะทำให้บริษัทเจอสิ่งที่โดดเด่นในตัว คือการค้นหาลูกค้าประเภทโอตาคุ ตามคำศัพท์ญี่ปุ่นนั่นแหละ กล่าวคือเป็นลูกค้าที่สนใจในบางเรื่องแบบจริงจังมาก

ตัวอย่างที่ยกมาคือตลาดของ Hot Sauce ซึ่งมีกลุ่มแฟนที่สนใจและทดลองแบรนด์ใหม่ตลอด สินค้ากลุ่มนี้สามารถทำการตลาดได้ด้วยการบอกปากต่อปาก และเติบโตได้จากตรงนั้น

หนังสือแนะนำว่าลองไปเข้าร่วมกิจกรรมเช่นงานสัมมนา ที่มีคนกลุ่มนี้ แล้วอาจจะพบว่าสินค้าของตนสามารถนำเสนอเจาะคนกลุ่มนี้ได้อย่างไร